Dla turystów

Aktualności

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Młodzi strażacy w Kędzierzynce 2021 – Śladami małopolskich sportowców” złożona przez OSP Kędzierzynka

długopis i napis: oferta na realizację zadania

W dniu 21.06.2021 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą   „Młodzi strażacy w Kędzierzynce 2021 – Śladami małopolskich sportowców” złożona przez OSP Kędzierzynka gm. Dobczyce.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach przejdzie modernizację

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach

Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego zatwierdzono zadania, które uzyskają dofinansowanie w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”. Jednym z nich jest zadanie zgłoszone przez Gminę Dobczyce – Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach. Gmina Dobczyce pozyskała na ten cel wsparcie w wysokości 38 740,00 zł.

Burmistrz Tomasz Suś z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020

Radni Rady Miejskiej i burmistzr Tomasz Suś

Podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Dobczycach Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawdzaniem z wykonania budżetu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poprzedziło przedstawienie Raportu o stanie Gminy i Miasta Dobczyce za rok 2020.

Strony