Dla przedsiębiorców

Aktualności

Seminaria online dla seniorów

Seminaria dla seniorów online

W imieniu Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Seniorów uprzejmie informujemy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria dla seniorów.

Uczniowie wszystkich szkół podstawowych w gminie Dobczyce realizują zajęcia w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II - Grant 3

Dwójka chłopców korzysta z tableta interaktywnego.

Pozyskane dofinansowanie i realizacja zadań grantowych mają na celu zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne  w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Uczniowie z Ukrainy i Polski skorzystają z dofinansowania w ramach „Małopolskiej Tarczy Humanitarnej”

napis „MałopolskaTarcza Humanitarna” i serce w barwach Polski i Ukrainy

Celem projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna” jest zwiększenie potencjału małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi od 24 lutego 2022 r. na Ukrainie.

Nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

grafika zawierająca tytuł artykułu na tle falagi Ukrainy

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że 2 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Przedstawienie stanu prac nad zmianą części tekstowych planów miejscowych dla 14 miejscowości: miasta Dobczyce oraz sołectw

 Przedstawienie stanu prac nad zmianą części tekstowych planów miejscowych dla 14 miejscowości: miasta Dobczyce oraz sołectw

Przedstawienie stanu prac nad zmianą części tekstowych planów miejscowych dla 14 miejscowości: miasta Dobczyce oraz sołectw: Bieńkowice, Brzączowice, Brzezowa, Dziekanowice, Kędzierzynka, Kornatka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki, Stojowice.

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Piknik rodzinny – Bliżej siebie – dalej od uzależnień” złożona przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Gościniec”

grafika poglądowa długopis umieszczony na kartce papieru

W dniu 02.05.2023 roku do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą "Piknik rodzinny - Bliżej siebie - dalej od uzależnień" złożona przez: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Gościniec” z siedzibą:  Kornatka 312, 32-410 Dobczyce.

Strony