Inwestycje

w trakcie realizacji

rura ściekowa
Operacja typu: Gospodarka wodno-ściekowa w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Budowa kolektora K2, budowa przepustu na rowie „C” w ramach odwodnienia Zarabia
W dniu 16.08.2021 r została podpisana umowa na "Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce-Zarabie” cześć zamówienia nr 5 - Zadanie 5 pn.: „Budowa kolekt
modernizacja ulicy Zacisze
Trwa modernizacja ulicy Zacisze w Dobczycach. Nowa nawierzchnią pokryty został 100-metrowym odcinek drogi od strony ul. Lubomirskich, pomiędzy osiedlem domków jednorodzinnych. Koszt prac to: 196 179,
aula widowiskowa
Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
Montaż instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej Gminy Dobczyce
Gmina Dobczyce jest partnerem projektu RPMP.04.01.01-12-1120/17 „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” realizując zadanie „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych – Gmina
Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w Sieraków - Bania II
Modernizacji uległa droga gminna wewnętrzna w Sierakowie - Bania II. Droga asfaltowa zastąpiła w tym miejscu gruntowy dojazd do posesji mieszkańców tej części Sierakowa.

zakończone inwestycje

korty tenisowe
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II to projekt realizowany na terenie gminy Dobczyce, kontynuujący budowę produktu turystycznego opartego o potencjał Zbiornika

Strony