Budowa przepustu w Stadnikach

Rodzaj dofinansowania: 

  • Inne dofinansowanie

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji
Budowa przepustu w Stadnikach

Budowa przepustu w Stadnikach realizowana jest w ramach zadania „Wykonanie robót zabezpieczających drogę powiatową nr K 1955 polegających na wykonaniu urządzenia wodnego – przepustu ramowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stadniki"

Wartość inwestycji: 136 453, 28 zł.
Wkład Gminy Dobczyce - 50%
Wkład Powiatu Myślenickiego - 50%.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne „BUDMOST” Rafał Jędrzejek.

Zakres prac nad budową przepustu w Stadnikach obejmuje m.in.:

- roboty ziemne pod fundamenty przepustu i kształtowanie rowów,
- wykonanie przepustu ramowego z elementów prefabrykowanych o świetle 200/200 zm i długości 16,00 m;
- wykonanie na wylocie żelbetonowej ściany wylewnej na mokro, o wymiarach dostatecznych do skarp nasypu drogowego,
- wykonanie od strony zalewowej, przy drodze powiatowej, rowu przydrożnego umocnionego korytkami betonowymi,
- na wylocie udrożnienie istniejącego rowu celem odprowadzenia wody do rzeki „Krzyworzeka”, umocnienie wylotu rowu na włączeniu do rzeki,
- odbudowę drogi powiatowej.

Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach