Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną

Rodzaj dofinansowania: 

  • Inne dofinansowanie

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji

Rok zakończenia inwestycji: 

2020
Budowa Szkoły Podstawowejn w Dziekanowicach

Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną

 

Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną

 

Rozstrzygnięto przetarg na budowę szkoły w Dziekanowicach. Przetarg obejmuje budowę szkoły z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną, do stanu surowego zamkniętego. Nie obejmuje sali gimnastycznej.

W przetargu startowały dwie firmy. Obie oferty spełniły wymagane warunki, a różnice cenowe były niewielkie. Wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych Cechini z Krynicy -Zdroju, opiewająca na kwotę 4 668 604 zł brutto. Na tej podstawie podpisana zostanie umowa z Wykonawcą. Do jej sfinansowania wykorzystana będzie, obok środków gminy, dotacja z MSWiA w wysokości 1 544 000 zł, zgodnie z otrzymaną wcześniej przez Gminę promesą.

Na dokończenie prac i oddanie szkoły do użytkowania nie wystarczą środki zabezpieczone obecnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy, konieczne będzie znalezienie w kolejnych latach dodatkowych dotacji oraz środków budżetowych. Z tego powodu prace realizowane będą etapami.

Potrzeba budowy szkoły w Dziekanowicach wynika głównie z faktu, że obecny budynek główny szkoły jest zagrożony ruchami masowymi ziemi a część boiska i placu zabaw została zniszczona przez osuwisko w 2010 roku. Należy zaznaczyć, że zarówno budynek jak i jego otoczenie leżą w terenie osuwiskowym. Jest to budynek stary i nie spełniający w żaden sposób dzisiejszych standardów lokalowych dla ośmioklasowej szkoły podstawowej. Szkoła korzysta z drugiego budynku dawnej Kasy Stefczyka oraz małej sali w strażnicy OSP, gdzie odbywają się lekcje WF. Stan techniczny budynku wymagałby w najbliższym czasie kapitalnego remontu, który pociągnąłby za sobą istotne koszty, w zasadzie nie poprawiając sytuacji lokalowej.

Do szkoły w kolejnych latach uczęszczać będzie: 2017/2018 kl. od I-VII – 77 uczniów i oddział przedszkolny 62 dzieci, 2018/2019 kl. od I-VIII – 102 uczniów i odział przedszkolny 70 dzieci. Z danych demograficznych wynika, że taka liczba dzieci będzie się utrzymywała.

Dalsze istnienie szkoły w Dziekanowicach ma swoje uzasadnienie, obok historycznego - szkoła funkcjonuje tu bowiem od ponad stu lat - także w układzie terytorialnym gminy. Dla zrównoważenia docelowego układu rozmieszczenia szkół w gminie niezbędna jest stabilizacja systemu oświatowego w państwie.

Zmiany wynikające z obecnej reformy wymusiły na gminie podjęcie rozbudowy szkoły w Brzączowicach oraz najprawdopodobniej taka konieczność zaistnieje także w Kornatce.

Dwie szkoły w Dobczycach na początku funkcjonowania będą posiadać pewne rezerwy na przyjęcie uczniów, niemniej jednak w perspektywie kilku lat zostaną dopełnione uczniami z terenu Dobczyc. Przeświadczenie takie wynika z obserwacji utrwalonego trendu w rozwoju osadnictwa w Dobczycach, a tym samym wzrostu liczby mieszkańców, co może przełożyć się także na wzrost liczby dzieci.
Podobne założenie należy czynić dla terenów wiejskich ze względu na znaczną podaż działek budowlanych oraz wzrost zainteresowania terenami naszej gminy, jako lokalizacją inwestycji mieszkaniowych.

Szkoła w Dziekanowicach będzie elementem zachęcającym do osiedlania się na terenie Dziekanowic, Sierakowa, Rudnika. Teren gminny wokół szkoły da także możliwość przestrzenną lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, a działki będą mogły być przedmiotem sprzedaży.

Istotnym argumentem za budową szkoły w Dziekanowicach jest także fakt, że szkoła w terenie wiejskim sprzyja integracji miejscowości, jest bazą kulturotwórczą dla społeczności lokalnych oraz stanowi infrastrukturę wspomagającą realizację aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców. Na prowadzenie szkół wiejskich gminy otrzymują większe dotacje z budżetu państwa.

Zaprojektowany budynek jest obiektem spełniającym współczesne normy, w tym związane z oszczędnością energii, budowany jest z myślą o następnych, co najmniej 50 latach funkcjonowania.

Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach