Tarcza III - wsparcie w wysokości: 8 000 000,00 zł

Rodzaj dofinansowania: 

  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji

RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki otrzymane w 2021 r. w ramach III tarczy: 8 000 000,00 zł.

Inwestycje zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

  • projekt wraz z uzgodnieniami i dokumentami niezbędnymi do wykonania zadania "Przebudowa i rozbudowa wodociągu w ul. Rzeźniczej" ( wysokość środków z RFIL: 15 990 zł)
  • przebudowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej oraz remont pompowni PS-D1 - ul. Rzeźnicza ( wysokość środków z RFIL: 5 408 967,69 zł)
  • modernizacja ul. Kościuszki w Dobczycach ( wysokość środków z RFIL: 1 975 042,31 zł)
  • elewacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobczycach ( wysokość środków z RFIL: 600 000 zł)

flaga Polski i godło oraz napis: dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych