Inwestycje

zakończone inwestycje

Budowa chodnika przy ul. Dębowej (Inwestycja zakończona w 2009)

Budowa chodnika przy ul. Dębowej
Rozpoczęła się budowa chodnika wraz z kanalizacją i zatokami na ul. Dębowej przy drodze powiatowej w miejscowości Dobczyce (długość 292 mb).

Remont drogi gminnej w Brzezowej (Inwestycja zakończona w 2009)

Remont drogi gminnej w Brzezowej

Remont ulicy Wesołej i Szkolnej 2 (Inwestycja zakończona w 2009)

Remont ulicy Wesołej i Szkolnej 2
W programie rewitalizacji zwrócono uwagę miedzy innymi na zły stan ulic Witosa i Wesołej, który pogorszył się jeszcze po zimie.
Remont budynku biblioteki miejskiej w Rynku w Dobczycach
Remont pokrycia dachowego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach.

Remont drogi gminnej w Niezdowie (Inwestycja zakończona w 2009)

Remont drogi gminnej w Niezdowie

Remont ulicy Witosa (Inwestycja zakończona w 2009)

Remont ulicy Witosa
W programie rewitalizacji zwrócono uwagę miedzy innymi na zły stan ulic Witosa i Wesołej, który pogorszył się jeszcze po zimie.
przebudowa kanalizacji sanitarnej na os. Jagiellońskim
Na os. Jagiellońskim realizowany jest II etap przebudowy kanalizacji sanitarnej. Wymieniany jest odcinek 120 mb starego kanału  głównego wykonanego z rur betonowych na kanał PCV fi 315.
parking ul. szkolna
Budowa parkingu wraz z siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Szkolnej w Dobczycach

Strony