Inwestycje

zakończone inwestycje

Remont ulicy Wesołej i Szkolnej 2 (Inwestycja zakończona w 2009)

Remont ulicy Wesołej i Szkolnej 2
W programie rewitalizacji zwrócono uwagę miedzy innymi na zły stan ulic Witosa i Wesołej, który pogorszył się jeszcze po zimie.

Remont drogi gminnej w Brzezowej (Inwestycja zakończona w 2009)

Remont drogi gminnej w Brzezowej
Remont budynku biblioteki miejskiej w Rynku w Dobczycach
Remont pokrycia dachowego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach.

Remont drogi gminnej w Niezdowie (Inwestycja zakończona w 2009)

Remont drogi gminnej w Niezdowie

Remont ulicy Witosa (Inwestycja zakończona w 2009)

Remont ulicy Witosa
W programie rewitalizacji zwrócono uwagę miedzy innymi na zły stan ulic Witosa i Wesołej, który pogorszył się jeszcze po zimie.

Remont drogi gminnej w Brzączowicach (Inwestycja zakończona w 2009)

Remont drogi gminnej w Brzączowicach
Zakończył się remont drogi osiedlowej w Brzączowicach. Inwestycja współfinansowana jest z rezerwy celowej budżetu Państwa w wysokości 32 000,00 zł.
Pod koniec czerwca 2009 roku w Nowej Wsi, uroczyście otwarte zostało boisko sportowe wraz z budynkiem spełniającym funkcję zaplecza. Na realizację tej inwestycji mieszkańcy i sportowcy Uczniowskiego
parking ul. szkolna
Budowa parkingu wraz z siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Szkolnej w Dobczycach

Strony