Dla przedsiębiorców

Aktualności

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach i ich wpływ na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Dobczyce w 2021 roku

Od stycznia 2021 roku Gminę Dobczyce czekają duże zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych. Nowe zasady związane są z nowelizacją przepisów dotyczących odpadów, głównie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dotacja Burmistrza Dobczyc na dowóz dzieci niepełnosprawnych z gminy Dobczyce

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przyznaje dotację na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do ośrodka Rehabilitycyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania  w 2021

Strony