Tarcza IV - wsparcie w wysokości: 2 500 000,00 zł

Rodzaj dofinansowania: 

  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2022

RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki otrzymane w 2021 r. w ramach IV tarczy: 2 500 000,00 zł.

Inwestycje zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

  • w ramach zadania „Utworzenie Gminnego Centrum Społeczno - Edukacyjnego wspierania rozwoju jednostek ratowniczo-gaśniczych” utworzono Centrum Edukacji Przeciwpożarowej ( wysokość środków z RFIL: 2 500 000,00 zł)

flaga Polski i godło oraz napis: dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych