Tarcza I - wsparcie w wysokości: 4 150 003,00 zł

Rodzaj dofinansowania: 

 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2022

RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki otrzymane w 2020 r. w ramach I tarczy: 4 150 003,00 zł.

Inwestycje zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

 • modernizacja przepustu w ciągu drogi wewnętrznej w Rudniku (wysokość środków z RFIL: 45 645,30 zł),
 • rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej w ul. Jagiellońskiej w Dobczycach - etap I (wysokość środków z RFIL:  500 000,00 zł),
 • modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stojowice za strażnicą w stronę zapory (wysokość środków z RFIL: 170 000,00 zł),
 • przebudowa drogi gminnej Nr 540113K Winiary - Rudnik w km 0+014,00 - 1+971,60 w miejscowości Rudnik (wysokość środków z RFIL: 1 760 000,00 zł)

w tym modernizacje dróg gminnych:

 • wewnętrznej k/ poczty w Stadnikach (wysokość środków z RFIL: 84 477,38 zł)
 • wewnętrznej Brzączowice - Górki V (wysokość środków z RFIL: 37 545,87 zł)
 • wewnętrznej Sieraków - Bania II (wysokość środków z RFIL: 124 097,41 zł),
 • wewnętrznej Stojowice k/strażnicy (wysokość środków z RFIL: 111 605,03 zł),
 • na działce 212/2 w miejscowości Rudnik (wysokość środków z RFIL: 49 291,62 zł),
 • od przystanku koło tartaku w stronę przepustu na potoku do p. Hyży w Kędzierzynce (wysokość środków z RFIL: 23 461,83 zł)
 • Stadniki pod las (wysokość środków z RFIL: 139 542,49 zł)
 • w Sierakowie k/ przystanku PKS na działce 73/9 (wysokość środków z RFIL: 1 367,92 zł)

modernizacje obiektów:

 • budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach (wysokość środków z RFIL: 480 000,00 zł)
 • budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobczycach (wysokość środków z RFIL: 109 079,39 zł)
 • boksów garażowych w budynku OSP Bieńkowice (wysokość środków z RFIL: 65 000,00 zł)
 • placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi (wysokość środków z RFIL: 23 520,00 zł)
 • Domu Ludowego w Stadnikach (wysokość środków z RFIL: 90 003,00 zł)

oraz inwestycje:

 • budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas) (wysokość środków z RFIL: 178 584,75 zł)
 • budowa zadaszenia trybuny KS Raba (wysokość środków z RFIL: 156 781,01 zł).

flaga Polski i godło oraz napis: dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przekop sieci wodociągowej, leżące niebieskie rury na ulicy. Z boku zdjęcia widać kawałek żółtej koparki
Przeudowa sieci wodociągowej, na drugim planie widać czerwony dom jednorodzinny z brązowym dachem. Przed budynkiem leżą niebieskie długie rury.