Tarcza II - wsparcie w wysokości: 5 000 000,00 zł

Rodzaj dofinansowania: 

  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki otrzymane w 2020 r. w ramach II tarczy: 5 000 000,00 zł.

Inwestycje zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

„Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce-Zarabie”:

  • Zadanie nr 1 Projekt i budowa kolektora grawitacyjnego K1 wraz z kanałami bocznymi ( wysokość środków z RFIL: 2 890 500,00 zł)
  • Zadanie nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1986 K (ul. Nowowiejska) na odcinku od km 0+030,85 do km 0+314,05 w miejscowości Dobczyce ( wysokość środków z RFIL: 622 147,51 zł)
  • Zadanie nr 4 Budowa przepustu pod DW 967 odc. 080 km 0+676,40 w miejscowości Dobczyce ( wysokość środków z RFIL: 72 852,49 zł)
  • Zadanie nr 5 Budowa kolektora K2, budowa przepustu na rowie „C” ( wysokość środków z RFIL: 1 414 000,00 zł)

/sites/default/files/images/1920x810%20(3)(2)(1).png

realizowane prace budowlane w ramach zadania: Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce-Zarabie
realizowane prace budowlane w ramach zadania: Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce-Zarabie
realizowane prace budowlane w ramach zadania: Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce-Zarabie
realizowane prace budowlane w ramach zadania: Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce-Zarabie