Montaż kotar scenicznych w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach

Rodzaj dofinansowania: 

  • PROW 2014-2020 - LEADER

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje
aula Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach

Montażu kotar scenicznych (kurtyn i kulis) w auli wielofunkcyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej na obszarze LGD Turystyczna Podkowa, poprzez montaż kurtyn i kulis na scenie auli wielofunkcyjnej RCOS w Dobczycach na potrzeby lokalnej społeczności  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowana operacja dotyczy montażu kotar scenicznych (kurtyn i kulis) w auli wielofunkcyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego. Aula z widownią na 454 miejsc  wyposażona jest w podest sceniczny, nagłośnienie, oświetlenie oraz rzutnik z dużym ekranem.  W ramach operacji wykonane zostaną: kurtyna główna, kurtyna horyzontowa oraz 8 kulis scenicznych, co pozwoli na pełniejsze wykorzystanie auli wielofunkcyjnej do działalności kulturalnej.

W ramach operacji planowana jest organizacja przedstawienia teatralnego, w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej z Kornatki (gm. Dobczyce) oraz przygotowanie filmu promującego walory turystyczne i kulturowe obszaru LGD Turystyczna Podkowa, który będzie wyświetlany przed imprezami odbywającymi się na doposażonej auli wielofunkcyjnej.


W dniu 31.08.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn. "Montaż kotar scenicznych w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach"

Gmina pozyskała na realizację operacji pomoc w wysokości: 81 446 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych).

Planowany całkowity koszt operacji: 162 195 zł.


Trwa montaż kotar scenicznych i kulis
 
W auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego trwają prace nad montażem kotar scenicznych i kulis. W ramach inwestycji realizowanej przez Gminę Dobczyce wykonane zostaną: kurtyna główna, kurtyna horyzontowa oraz kulisy sceniczne, co znacznie podniesie jakość wydarzeń kulturalnych oraz pozwoli na pełniejsze wykorzystanie auli widowiskowej.
 
Wcześniej pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach samodzielnie wykonali prace związane z wyciemnieniem auli – przemalowali pomieszczenie i zakryli boczne okna przy suficie.
 
Projekt realizowany przy współpracy z LGD Turystyczna Podkowa współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2021 roku zakończono rzeczowo-finansową realizację operacji. W ramach realizacji operacji wykonano adaptację instalacji p.poż oraz zamontowano kotary sceniczne (m.in. paludament kurtyny, kurtyna główna, kulisy, wysłona podestów). Wykonano również materiał filmowy promujący walory turystyczne i kulturowe obszaru LGD Turystyczna Podkowa oraz zorganizowano występ, który był okazją do pokazania dorobku artystycznego, ale i także zaprezentowania widzom auli widowiskowej wyposażonej w kotary sceniczne. Wspólne oglądanie przedstawienia sprzyjało integracji oraz otworzyło uczestnikom dostęp do uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym.

Film promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=5aUStM574zc.

montaż kotar scenicznych i kulis w auli widowiskowej
montaż kotar scenicznych i kulis w auli widowiskowej
montaż kotar scenicznych i kulis w auli widowiskowej
montaż kotar scenicznych i kulis w auli widowiskowej
zamontowane kotary sceniczne i kulisy w auli widowiskowej
zamontowane kotary sceniczne i kulisy w auli widowiskowej
zamontowane kotary sceniczne i kulisy w auli widowiskowej
zamontowane kotary sceniczne i kulisy w auli widowiskowej
zamontowane kotary sceniczne i kulisy w auli widowiskowej
zamontowane kotary sceniczne i kulisy w auli widowiskowej
zamontowane kotary sceniczne i kulisy w auli widowiskowej