Stabilizacja osuwiska w Bieńkowicach na drodze gminnej nr K540071 w km 0+600 – 0+670

Rodzaj dofinansowania: 

  • Inne dofinansowanie

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2011

1. Na opracowanie dokumentacji geologicznej wydatkowano kwotę w wysokości 64 660,00 zł
2. Koszt opracowania programu funkcjonalno – użytkowego to kwota 2 460,00 zł
3. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej i wykonanie robót stabilizujących osuwisko w miejscowości Bieńkowice to kwota 1 995 060,00 zł

1. Na opracowanie dokumentacji geologicznej wydatkowano kwotę w wysokości 64 660,00 zł
2. Koszt opracowania programu funkcjonalno – użytkowego to kwota 2 460,00 zł
3. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej i wykonanie robót stabilizujących osuwisko w miejscowości Bieńkowice to kwota 1 995 060,00 zł
4. Gmina na to zadanie otrzymała promesę z Budżetu Państwa / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych/ w kwocie 1 596 000,00 zł 

Stabilizacja osuwiska w Bieńkowicach na drodze gminnej nr K540071 w km 0+600 – 0+670
Stabilizacja osuwiska w Bieńkowicach na drodze gminnej nr K540071 w km 0+600 – 0+670
Stabilizacja osuwiska w Bieńkowicach na drodze gminnej nr K540071 w km 0+600 – 0+670