Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Dobczycach ul. Cegielniana

Rodzaj dofinansowania: 

  • Inne dofinansowanie

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2011
Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Dobczycach ul. Cegielniana

Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Dobczycach ul. Cegielniana w km 0+000 – 0+650  - Etap II zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 r.

1. Na opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej wydatkowano kwotę w wysokości 11 008,50 zł.
2. Wykonanie robót związanych z odbudową nawierzchni drogi gminnej w Dobczycach ul. Cegielniana to kwota 551 089,60 zł.
3. Gmina na to zadanie otrzymała promesę z Budżetu Państwa / Ministerstwo Spraw Eewnętrznych i Administracji, Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych/ w kwocie 324 163,00 zł. 

Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Dobczycach ul. Cegielniana
Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Dobczycach ul. Cegielniana
Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Dobczycach ul. Cegielniana