Dla turystów

Aktualności

Karolina Leszko zaśpiewała w Kawiarni Muzycznej MGOKiS

20 października 2013 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach odbył się szósty z kolei koncert z cyklu: „Kawiarnia Muzyczna MGOKiS”. Bohaterką wieczoru była Karolina Leszko – absolwentka szkoły muzycznej I stopnia w klasie skrzypiec, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale jazzu i muzyki rozrywkowej, uczestniczka projektów takich jak m.in.

Komunikat

Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem cmentarza dysponenci grobów zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego w Dobczycach są zobligowani do wniesienia opłaty prolongacyjnej w celu przedłużenia nienaruszalności grobu.

Grób ziemny – okres 20 lat

Grób murowany – okres 50 lat

Opłaty należy dokonać w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26.

Informację w powyższej sprawie można uzyskać w pok. 201 lub telefonicznie: 12 / 37-21-761.

Światowy Dzień Żywności

16 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Żywności ustanowiony przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa). Jego celem jest pogłębianie świadomości społecznej na temat globalnych problemów żywnościowych oraz wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i ubóstwem, którą można podjąć na lokalnym gruncie.

Monika Gubała – Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobczycach została odznaczona medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Zaszczytny tytuł oraz medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Monika Gubała odebrała z rąk Moniki Smoleń - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Zamku Królewskim w Warszawie.

Honorowa odznaka przyznawana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi i wkład w rozwój kultury w Polsce.

Strony