Zabytki

CO WARTO ZOBACZYĆ


 

Dobczyce stanowią gminę atrakcyjną turystycznie, szczególnie ze względu na malownicze położenie geograficzne oraz bogactwo zabytków architektury sakralnej i świeckiej.
Magnesem przyciągającym turystów jest przede wszystkim XIII – wieczny zamek znajdujący się na szczycie Wzgórza Zamkowego oraz malownicze jezioro leżące u podnóża wzniesienia.

Walory Jeziora Dobczyckiego są oceniane bardzo wysoko ze względu na sąsiedztwo wzniesień Beskidu Wyspowego i Makowskiego, których naturalne zbocza są w większości zalesione i opadają w dół ku tafli jeziora. Położenie i charakter zbiornika predestynują go do użytkowania rekreacyjnego i stanowią o potencjale turystycznym gminy. Jednakże w chwili obecnej jezioro nie pełni funkcji turystycznych, gdyż jest objęte strefą ochrony sanitarnej dla ujęcia wody pitnej. Rekreacyjnego użytkowania nie wyklucza jednak dostępna wiedza na temat wpływu rekreacji na ekosystemy wodne pod warunkiem wykorzystania ich zgodnie z określonymi normami.

Wzgórze Zamkowe

Fot. Dawid Abdul Hamid

Poza pięknymi krajobrazami i bogatą szatą roślinną znaleźć tu można liczne zabytki i miejsca historyczne, których znaczna większość zlokalizowana jest w mieście Dobczyce. W celu lepszego wyeksponowania i ułatwienia dotarcia do najistotniejszych kulturowo miejsc stworzona została ścieżka spacerowa "Śladami Historii".

 

ŚCIEŻKA "ŚLADAMI HISTORII"