Dla przedsiębiorców

Aktualności

Budżet Gminy i Miasta Dobczyce na 2024 rok uchwalony

rada miejska w Dobczycach uchwaliła budżet na 2024 rok

Budżet Gminy i Miasta Dobczyce na 2024 rok został uchwalony 20 grudnia 2023 r. podczas LXX sesji Rady Miejskiej. Radni przyjęli budżet, który zakłada osiągnięcie w 2024 r. dochodów w wysokości ponad 119 mln zł (w tym: bieżące – ok. 91 mln zł; majątkowe - ponad 28 mln zł) oraz określa wydatki na poziomie ponad 131 mln zł (w tym: bieżące – ok. 89 mln zł; majątkowe – ok. 42 mln zł).

Strony