Przebudowa drogi gminnej Stadniki – Kwapinka Nr 540131K w km 0+011 – 0+440 w miejscowości Stadniki, Gmina Dobczyce

Rodzaj dofinansowania: 

  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Okres finansowania: 

  • 2021-2027

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje
droga Stadniki-Kwapinka

Gmina Dobczyce, reprezentowana przez burmistrza Tomasza Susia, podpisała 9 lipca 2021 r. umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda reprezentowanym przez Panią Grażynę Dudę, na przebudowę drogi gminnej Stadniki – Kwapinka w miejscowości Stadniki.

W podpisaniu umowy uczestniczyli również kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce Konrad Skiba oraz sołtys Stadnik Agnieszka Kominiak.

- To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Stadnik i Kędzierzynki. Podjęcie prac na tej drodze było konieczne i wielokrotnie zgłaszane przez mieszkańców. Przeprowadzenie modernizacji nie tylko podniesie komfort, ale także bezpieczeństwo jej użytkowników. - mówi burmistrz Tomasz Suś.

Zakres prac stanowiący I etap modernizacji drogi w Stadnikach opiewa na kwotę 1 339 504,79 zł brutto. Środki na realizację tej inwestycji pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie prac zaplanowano na koniec listopada 2021 r.

Kwota dofinansowania: 731 624,00 zł.

dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

przebudowa drogi Stadniki-Kwapinka
przebudowa drogi Stadniki-Kwapinka
przebudowa drogi Stadniki-Kwapinka
przebudowa drogi Stadniki-Kwapinka
przebudowa drogi Stadniki-Kwapinka
przebudowa drogi Stadniki-Kwapinka
przebudowa drogi Stadniki-Kwapinka
przebudowa drogi Stadniki-Kwapinka