Pozostałe inwestycje

zakończone inwestycje

Remont ulicy Witosa (Inwestycja zakończona w 2009)

Remont ulicy Witosa
W programie rewitalizacji zwrócono uwagę miedzy innymi na zły stan ulic Witosa i Wesołej, który pogorszył się jeszcze po zimie.

Remont drogi gminnej w Brzączowicach (Inwestycja zakończona w 2009)

Remont drogi gminnej w Brzączowicach
Zakończył się remont drogi osiedlowej w Brzączowicach. Inwestycja współfinansowana jest z rezerwy celowej budżetu Państwa w wysokości 32 000,00 zł.
Pod koniec czerwca 2009 roku w Nowej Wsi, uroczyście otwarte zostało boisko sportowe wraz z budynkiem spełniającym funkcję zaplecza. Na realizację tej inwestycji mieszkańcy i sportowcy Uczniowskiego

Remont dróg wojewódzkich 964 i 967 (Inwestycja zakończona w 2009)

Regulacja rowów w Dobczycach - ulice: Nowowiejska, Jagiellońska, Obwodowa
Po powodzi w 2009 roku rozpoczęto prace regulacyjne rowów w Dobczycach przy ulicach: Nowowiejskiej, Jagiellońskiej i Obwodowej.
ulica Podgórska
Modernizacja - remont drogi gminnej nr 540026K ul. Podgórska w Dobczycach w km 0+016 – 0+235
Strażnica OSP w Dobczycach
Budowa strażnicy OSP w Dobczycach, przy ul. Jagiellońskiej.  
Modernizacja cmentarza komunalnego w Dobczycach
Modernizacja cmentarza komunalnego w Dobczycach.   Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe "SKO-BUD" Jacek Skoczeń, ul. Chłopska 5, 30-806 Kraków.

Strony