Pozostałe inwestycje

zakończone inwestycje

parking ul. szkolna
Budowa parkingu wraz z siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Szkolnej w Dobczycach
ulica Podgórska
Modernizacja - remont drogi gminnej nr 540026K ul. Podgórska w Dobczycach w km 0+016 – 0+235

Strony