Modernizacja - remont drogi gminnej nr 540026K ul. Podgórska w Dobczycach w km 0+016 – 0+235

Rodzaj dofinansowania: 

  • Bez dofinansowania

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje
ulica Podgórska

Modernizacja - remont drogi gminnej nr 540026K ul. Podgórska w Dobczycach w km 0+016 – 0+235

W czerwcu zakończono trwającą niespełna miesiąc modernizację ul. Podgórskiej. Ulica posiada nową nawierzchnię, przez co zwiększył się komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Zakres robót obejmował:

Modernizacja - remont drogi gminnej nr 540026K ul. Podgórska w Dobczycach w km 0+016 – 0+235

W czerwcu zakończono trwającą niespełna miesiąc modernizację ul. Podgórskiej. Ulica posiada nową nawierzchnię, przez co zwiększył się komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Zakres robót obejmował:

- rozbiórkę elementów pasa drogowego wraz z transportem,

- rozbiórkę nawierzchni asfaltowej,

- roboty ziemne związane z wymianą kanalizacji opadowej,

- wymiana pokryw betonowych,

- wymiana studni ściekowych,

- uzupełnienie podbudowy tłuczniowej,

-  wymiana krawężników betonowych układanych na ławie betonowej z oporem,

- wymiana nawierzchni zjazdu z kostki betonowej grub. 8 cm wraz z uzupełnieniem podbudowy kruszywem łamanym,

- regulacja włazów żeliwynych studzienek kanalizacyjnych oraz wpustu ulicznego,

- wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralano-asfaltowej grysowej grub. 4 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej grysowej o grub. 4 cm.

Wykonawca robót : POL- BRUK Pietrzak Spółka Jawna ul. Słowackiego 12/39, 32- 400 Myślenice.

Kwota za wykonanie robót drogowych: 156 059,87 zł.

 

Remont ulicy Podgórskiej
Remont ulicy Podgórskiej
Remont ulicy Podgórskiej
Remont ulicy Podgórskiej
Remont ulicy Podgórskiej
Remont ulicy Podgórskiej
Remont ulicy Podgórskiej