Inne dofinansowanie

zakończone inwestycje

Odbudowa przepustu przy ul. Szkolnej (Inwestycja zakończona w 2010)

Odbudowa przepustu przy ul. Szkolnej
„Odbudowa przepustu w ulicy Szkolnej 690m wraz z odbudową odcinków nawierzchni asfaltowej zniszczonego przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku.”

Remont drogi w Bieńkowicach (Inwestycja zakończona w 2010)

Remont drogi w Bieńkowicach
Regulacja rowów w Dobczycach - ulice: Nowowiejska, Jagiellońska, Obwodowa
Po powodzi w 2009 roku rozpoczęto prace regulacyjne rowów w Dobczycach przy ulicach: Nowowiejskiej, Jagiellońskiej i Obwodowej.
Pod koniec czerwca 2009 roku w Nowej Wsi, uroczyście otwarte zostało boisko sportowe wraz z budynkiem spełniającym funkcję zaplecza. Na realizację tej inwestycji mieszkańcy i sportowcy Uczniowskiego

Budowa chodnika przy ul. Dębowej (Inwestycja zakończona w 2009)

Budowa chodnika przy ul. Dębowej
Rozpoczęła się budowa chodnika wraz z kanalizacją i zatokami na ul. Dębowej przy drodze powiatowej w miejscowości Dobczyce (długość 292 mb).

Remont ulicy Wesołej i Szkolnej 2 (Inwestycja zakończona w 2009)

Remont ulicy Wesołej i Szkolnej 2
W programie rewitalizacji zwrócono uwagę miedzy innymi na zły stan ulic Witosa i Wesołej, który pogorszył się jeszcze po zimie.
Remont budynku biblioteki miejskiej w Rynku w Dobczycach
Remont pokrycia dachowego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach.

Remont drogi gminnej w Niezdowie (Inwestycja zakończona w 2009)

Remont drogi gminnej w Niezdowie

Strony