Przebudowa Rowu Jagiellońskiego

Rodzaj dofinansowania: 

  • Inne dofinansowanie

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2010
Przebudowa Rowu Jagiellońskiego

Likwidacja skutków powodzi na terenie Gminy i Miasta Dobczyce - etap I
Zakres pierwszej części prac:

Likwidacja skutków powodzi na terenie Gminy i Miasta Dobczyce - etap I
Zakres pierwszej części prac:

  • Konserwacja odcinków rowów melioracyjnych Dobczce - Strefa Przemysłowa, Niezdów - Winiary, Dobczyce - Zarabie,
  • Umocnienie dna i skarp rowu na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Marwin,
  • Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Sp. z o.o. w Krakowie
Termin wykonania: 30.10.2010 r.
Koszt wykonania: 856 074 zł brutto
 
 
Zakres drugiej części prac:

  • Umocnienie dna i skarp rowu na odcinku od rzeki Raby do ul. Jagiellońskiej,
  • Wykonanie wylotu do rzeki Raby,
  • Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Sp. z o.o. w Krakowie
Termin wykonania: 15.11.2010 r.
Koszt wykonania: 530 700 zł brutto

Dofinansowanie: Gmina na powyższe zadania otrzymała dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 400 000 zł.

Przebudowa Rowu Jagiellońskiego
Przebudowa Rowu Jagiellońskiego
Przebudowa Rowu Jagiellońskiego
Przebudowa Rowu Jagiellońskiego
Przebudowa Rowu Jagiellońskiego
Przebudowa Rowu Jagiellońskiego