Remont ulicy Witosa

Rodzaj dofinansowania: 

  • Inne dofinansowanie

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2009
Remont ulicy Witosa

W programie rewitalizacji zwrócono uwagę miedzy innymi na zły stan ulic Witosa i Wesołej, który pogorszył się jeszcze po zimie. Remont ulic Witosa i Wesołej rozpoczął się 3 sierpnia 2009r. i potrwa do 30 września bieżącego roku. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu, jest firma „KAL – BUD” z Czasławia. Wartość zadania wynosi


512 071,95 zł. Na remont ulic gmina uzyskała dofinansowanie z programu „Remont dróg gminnych” prowadzonego przez Województwo Małopolski w wysokości 200 000,00 zł.

Remont ulicy Witosa
Remont ulicy Witosa
Remont ulicy Witosa