Dla przedsiębiorców

Aktualności

Ogłoszenie - wnioski o budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

W związku z dużym zainteresowaniem wnioskami o dofinansowanie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, przewidzianych w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, informujemy że 26 maja zostanie zamknięta lista podstawowa. Po 26 maja będzie tworzona lista rezerwowa.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Bieńkowice, Brzączowice, Dziekanowice, Niezdów, Nowa Wieś i Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 18.05.2015r. do 16.06.2015r. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Bieńkowice, Brzączowice, Dziekanowice (z wyłączeniem obszaru Dz 1 wskazanego  w uchwale nr LI/373/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku), Niezdów, Nowa Wieś (z wyłączeniem obszaru NW 1 wskazanego  w uchwale nr LI/372/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku) i Sieraków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Paweł Machnicki Burmistrzem Gminy i Miasta Dobczyce

Paweł Machnicki został  burmistrzem Gminy i Miasta Dobczyce po zwycięstwie 26 kwietnia w II turze przedterminowych wyborów. Ślubowanie złożył podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej, 6 maja 2015 r. w Regionalnym Centrum w Dobczycach. Przyjmując wczoraj z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze i po ślubowaniu, został formalnie burmistrzem Dobczyc.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – budowa przepustu na „Węgielnicy” przy ul. Budowlanych w Dobczycach

Decyzją Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Pawła Machnickiego z dnia 21.04.2015 r. zostało utworzone nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta Dobczyce poprzez przebudowę przepustu na cieku wodnym "Węgielnica" w ciągu ul. Budowlanych w miejscowości Dobczyce”.

4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka

Odważnym, zawsze gotowym nieść pomoc, niezwykle zaangażowanym w sprawy społeczne miasta i wsi, praktycznie realizującym ideę solidarności i patriotyzmu strażakom ochotnikom z jednostek naszej gminy, w dniu Waszego święta życzę stałej opieki patrona, świętego Floriana, życzliwości i wdzięczności ze strony tych, których ratowaliście oraz tych, którzy wiedzą, że zawsze mogą na Was liczyć. Życzę zdrowia i osobistej satysfakcji z Waszej służby. Dziękuję za to, że nigdy się na Was nie zawiodłem i wiem, że nigdy się nie zawiodę.

Strony