SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu

Rodzaj dofinansowania: 

  • POIiŚ

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2019
skansenova
flaga

 

 

 

 

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Projekt SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu

W dniu 20.04.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. Jest to projekt realizowany wspólnie przez osiem podmiotów: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (partner wiodący projektu), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, Gminę Dobczyce oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Główny cel projektu to zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi. Modernizacja skansenów obejmuje nie tylko ich renowację i wprowadzenie nowych elementów, ale także rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej i działań promocyjnych.

 

Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana "Motylex".

Trwa pierwszy etap prac, wykonywany przez Firmę Ogólnobudowlana „Motylex”, który obejmuje prace konserwatorskie i restauratorskie przy czterech obiektach zabytkowych skansenu oraz remont obiektów przeznaczonych na magazyny studyjne.

Prace realizowane są w ramach projektu SKANSENOVA, dzięki któremu gmina Dobczyce, przy współpracy z dobczyckim oddziałem PTTK,  pozyskała prawie 700 tys. zł (co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu) m.in. na prace konserwatorskie oraz zabezpieczające przed kradzieżą i zniszczeniem, zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej oraz modernizację wystawy stałej skansenu.

Prace budowlane związane z pierwszym etapem to koszt 548 580,00 zł brutto, w tym:

– dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 379 100,00 zł
– z budżetu gminy – 169 480 zł.

 

13.10.2017 Podpisano umowę na wykonanie instlacji elektrycznych w dobczyckim skansenie

Gmina Dobczyce 13 października 2017 r. podpisała umowę z Zakładem Usługowo-Produkcyjnym ELSTOP z Nowego Sącza na wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach skansenu.

Drugi etap inwestycji to koszt 104 673,00 zł brutto, w tym:

– dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 72 335,00 zł

– z budżetu gminy – 32 338,00 zł

 

24.07.2018 podpisano umowę z Zuzanną Motaska na  wykonanie zadania:

  • konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów w Skansenie w Dobczycach,
  • modernizacja wystawy stałej w Skansenie w Dobczycach,

są to ostatnie prace do zrealizowania w ramach projektu Skansenova.

Koszt: 488 925,00 zł.

W grudniu 2018 r. Gmina Dobczyce zakończyła realizację projektu. Wartość całkowita wyniosła 1 241 101,50 zł, otrzymane dofinansowanie 757 548,25 zł.

Zakres rzeczowy obejmował:

1. przeprowadzenie robót budowlanych, wykonanie prac konserwacyjnych i restauratorskich, remont obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne oraz zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem:

- Skansen - Kurnik

- Skansen - Karczma

- Skansen - Kuźnia         

- Skansen - Dom pogrzebowy

- Skansen - Duża wozownia, obiekt M1

- Skansen - Mała wozownia, obiekt M2

- Skansen - Warsztat - wiata, obiekt M3

- Skansen - elektroniczne systemy zabezpieczenia i instalacje elektryczne;

2. przygotowanie nowej wystawy stałej w skansenie:

- przeprowadzenie modernizacji wystawy stałej (elementy ekspozycyjne, wyposażenie, iluminacja, nagrania, zdjęcia, filmy i nowe eksponaty),

- konserwacja zabytków ruchomych;

3. zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, tj.: namioty, stoły i ławy, zestaw nagłośnienia, mikroporty, sztalugi.

 

Więcej informacji o projekcie: https://muzeum.sacz.pl/strony_projekty/projekt-skansenova/                

Zgłoś nadużycie: https://www.dobczyce.pl/zglos-naduzycie.html

Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA