Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Dobczycach

Rodzaj dofinansowania: 

  • Inne dofinansowanie

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2010
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Dobczycach

Montaż windy w Szkole Podstawowej w Dobczycach

Zamontowana w Szkole Podstawowej winda, dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda ma 4 przystanki i udźwig 630 kg. Koszt zadania: 219 600,00 (w tym dofinansowanie PFRON)

Montaż windy w Szkole Podstawowej w Dobczycach

Zamontowana w Szkole Podstawowej winda, dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda ma 4 przystanki i udźwig 630 kg. Koszt zadania: 219 600,00 (w tym dofinansowanie PFRON)

Zakres prac obejmuje m.in.:

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • Wykonanie ocieplenia szkoły styropianem 10cm - 1272,86 m2
  • Położenie wyprawy tynkarskiej polikrzemianowej o ziarnie 2mm typu „baranek” - 1272,86 m2
  • Wykonanie obróbek ościeży 102,66 m2
  • Malowanie ścian elewacji świetlicy oraz kuchni wraz z zapleczem farbą polikrzemianową w kolorze tynku 244,86 m2
  • Wykonanie parapetów zewnętrznych blaszanych brązowych 67,79 m2

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego GENERALBUD Julian Mikołaj Pudlik
Termin wykonania: 30 września 2010 r.
Koszt wykonania: 153 110,00 zł brutto

 

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Dobczycach
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Dobczycach
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Dobczycach
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Dobczycach
Montaż windy w szkole podstawowej w Dobczycach
Montaż windy w szkole podstawowej w Dobczycach
Montaż windy w szkole podstawowej w Dobczycach