Remont mostu na Rabie

Rodzaj dofinansowania: 

  • Inne dofinansowanie

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2013
Remont mostu na Rabie

W 2013 roku wyremontowano most na rzece Rabie, zlokalizowany w ciągu drogi prowadzącej do Rynku. Most wymagał naprawy. Władze gminy zabiegały o dofinansowanie remontu. W lutym 2013 roku udało się uzyskać promesę w wysokości3,4 mln zł w ramach odbudowy szkód powodziowych. Koszty po stronie gminy (m.in. dokumentacja i nadzór inwestorski) zamknęła się kwotą 62 tys. zł.

W 2013 roku wyremontowano most na rzece Rabie, zlokalizowany w ciągu drogi prowadzącej do Rynku. Most wymagał naprawy. Władze gminy zabiegały o dofinansowanie remontu. W lutym 2013 roku udało się uzyskać promesę w wysokości3,4 mln zł w ramach odbudowy szkód powodziowych. Koszty po stronie gminy (m.in. dokumentacja i nadzór inwestorski) zamknęła się kwotą 62 tys. zł.
W celu szybkiej realizacji zdecydowano się na możliwie najkrótszą metodę, wyłączenia mostu z ruchu i prowadzenie prac na zamkniętym obiekcie. Rozwiązanie to było również korzystniejsze ze względów technologicznych.