"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich"

w trakcie realizacji

rura ściekowa
Operacja typu: Gospodarka wodno-ściekowa w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji