Modernizacja drogi w Rudniku

Rodzaj dofinansowania: 

  • Bez dofinansowania

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2018
modernizacja drogi w Rudniku

W Rudniku zakończono II etap prac remontowych na drodze gminnej, który był kontynuacją robót wykonanych w 2017 r. (etap I). O realizacji tej inwestycji zdecydowali mieszkańcy na zebraniu wiejskim w 2017r. , przeznaczając na ten cel środki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt robót to 65 144,51 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego: 22 201,45 zł oraz z budżetu Gminy: 42 943,06 zł.

W Rudniku zakończono II etap prac remontowych na drodze gminnej, który był kontynuacją robót wykonanych w 2017 r. (etap I). O realizacji tej inwestycji zdecydowali mieszkańcy na zebraniu wiejskim w 2017r. , przeznaczając na ten cel środki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt robót to 65 144,51 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego: 22 201,45 zł oraz z budżetu Gminy: 42 943,06 zł.