Modernizacja drogi gminnej w Stadnikach za szkołą na długości około 630 mb wraz z rozjazdami

Rodzaj dofinansowania: 

  • Bez dofinansowania

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2015
Droga w Stadnikach za szkołą

Prace wykonywał przedsiębiorca Piotr Iwulski Właściciel Firmy KRUSZ – BUD Zakład Eksploatacji Kruszyw, Roboty Drogowo – Budowlane, Wola Batorska, 312 – 007 Zabierzów Bocheński. Wartość kontraktu to kwota 110 510,27 zł.

Prace wykonywał przedsiębiorca Piotr Iwulski Właściciel Firmy KRUSZ – BUD Zakład Eksploatacji Kruszyw, Roboty Drogowo – Budowlane, Wola Batorska, 312 – 007 Zabierzów Bocheński. Wartość kontraktu to kwota 110 510,27 zł.

Zakres robót obejmował:

- mechaniczne roboty ziemne związane z korytowaniem pod poszerzenia drogi oraz poboczy;
- mechaniczne roboty ziemne związane z oczyszczeniem rowów;
- wykonanie warstwy odsączającej z pospółki żwirowo-piaskowej o średniej grub. warstwy 10 cm na poszerzeniach;
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o średniej grubości 15 cm na poszerzeniach poboczy;
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o średniej grubości 25 cm na poszerzeniach drogi;
- profilowanie i zagęszczenie podłoża istniejącej nawierzchni drogi,
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o średniej grubości warstwy 8 cm;
- wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno – bitumicznej grysowej o średniej grub. śr. 4 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej o strukturze zamkniętej o średniej grubości 4 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie poboczy oraz zjazdów z kruszywa łamanego o frakcji 4-31mm o średniej grubości warstwy 8 cm.

 

Droga w Stadnikach za szkołą
Droga w Stadnikach za szkołą
Droga w Stadnikach za szkołą
Droga w Stadnikach za szkołą
Droga w Stadnikach za szkołą
Droga w Stadnikach za szkołą
Droga w Stadnikach za szkołą
Droga w Stadnikach za szkołą