Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach etap II: Budowa hali sportowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

OPIS PROJEKTU:

Projekt "Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach etap II: Budowa hali sportowej" jest komplementarnym projektem do "Regionalnego Centrum Oświatowo- Sportowego Etap I: Dokończenie budowy budynku wielofunkcyjnego". 

Hala sportowa będzie pełnić funkcje sportowo-rekreacyjne.

Powierzchnia zabudowy hali sportowej wynosić będzie 1 554 m2 a pawilonu szatniowego z przewiązką - 366 m2.

KOSZTY I FINANSOWANIE:

Szacunkowy koszt całkowity budowy hali sportowej wynosi 6 727 292 zł.

Dofinansowanie uzyskane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) wynosi dla hali sportowej: 3 miliony złotych (na podstawie umowy podpisanej 1 kwietnia 2009 r.)

 

PEŁNOWYMIAROWA HALA SPORTOWA W DOBCZYCACH
(informacja prasowa)

W Dobczycach już niedługo powstanie pełnowymiarowa hala sportowa. A to za sprawą 3 milionowej dotacji unijnej z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Wicemarszałek Roman Ciepiela i Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Marcin Pawlak podpisali
1 kwietnia umowę o dofinansowanie właśnie tej części Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego. Całkowita wartość projektu oszacowana jest na 6 377 293,00 PLN. Dofinansowanie pokryje 57,39 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.
Efektem projektu będzie hala sportowa o powierzchni 1 894,4 m2 wraz z salą gimnastyczną  oraz trybunami dla 3 888 osób. Będzie ona stanowić część Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach, w którym będą funkcjonowały aula widowiskowa, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, biblioteka oraz gimnazjum, kompleks boisk, w tym do lekkiej atletyki.

Dobczycanie a także osoby z regionu Małopolski zyskają wiele. Problem lokalizacji wydarzeń kulturalnych  i sportowych zostanie rozwiązany. Szacuje się, że w ciągu roku organizowane będą co najmniej  dwie imprezy sportowe, w których łącznie uczestniczyć będzie ponad 150 zawodników
i 700 widzów. Na co dzień z obiektu będzie korzystać głównie młodzież. W ciągu roku szkolnego prowadzonych będzie 6 984 godziny zajęć wychowania fizycznego dla 768 gimnazjalistów.
Z hali będą również korzystać kluby sportowe oraz turyści odwiedzający tę część Małopolski.

Inwestycja rusza jeszcze w tym roku. Jeśli prace będą postępowały zgodnie z planem obiekt może zostać oddany do użytku już w 2011 roku.

WYPOSAŻENIE:

W obiekcie zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak pompy ciepła i rekuperatory wspomagające ogrzewanie.

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU:

Wniosek został opracowany przez zespół pracowników Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce pod kierownictwem Zastępcy Burmistrza Pawła Machnickiego z udziałem dr. Jacka Świtały - Prezesa Zarządu ”Eurofin - doradztwo i szkolenia” Sp. z o.o.

Zespół UGiM Dobczyce:

 • Paweł Machnicki - Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich Gminy Dobczyce
 • Marek Mitko - Koordynator przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dobczyce
 • Małgorzata Góralik
 • Maria Skiba
 • Jolanta Mazurkiewicz
 • Maria Nowak
 • Maria Kasperczyk
 • Robert Maniecki
 • Leszek Piwowarczyk
 • Paweł Kania
 • Zofia Kozielska
 • Celina Bosek 
 • Magdalena Gaweł

dr Jacek Świtała - prezes Zarządu ”Eurofin - doradztwo i szkolenia” Sp. z o.o.  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalność: Studia Europejskie. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - pracę doktorską z zakresu rozwoju regionalnego obronił w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Posiada dyplomy studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego, controllingu finansowego oraz samorządu i administracji. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego Ministerstwa Finansów. Absolwent Postgraduate Study in Management realizowanych przez Krakowską Szkołę Wyższą oraz University of Bedfordshire (Business School of Luton). Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration.

PROJEKTANT RCOS:

Biuro Architektoniczne Atelier Loegler sp. z o.o.

Romuald Loegler ma za sobą dziesiątki projektów i wiele realizacji we wszystkich dziedzinach architektonicznej działalności. Atelier wykonuje studia programowe, projekty koncepcyjne, a także, współpracując ze specjalistami innych branż, opracowuje całościowe projekty techniczne.
Atelier działa zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych (Niemcy, Finlandia, kraje arabskie) współpracując z wieloma biurami architektonicznymi. Według koncepcji dr arch. inż. Romualda Loeglera powstały między innymi:  nowe budynki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Centrum Diagnostyczne Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie, Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie czy zespół obiektów Opery Krakowskiej.

WYKONAWCY RCOS:

Stan surowy - Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem sp. z o.o.

Firma Łęgprzem ma utrwaloną pozycję wśród największych przedsiębiorstw budowlanych w kraju. Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską i wykonawczą, sprawdzoną na krajowych i zagranicznych placach budów. Kompleksowa oferta firmy obejmuje wykonawstwo robót budowlanych, remontowych, modernizacyjnych i instalacyjnych. W zakres usług firmy wchodzą również roboty wykończeniowe w pełnym zakresie łącznie z aranżacją wnętrz.

Stan surowy i prace wykończeniowe  - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Skobud sp. z o.o.

Działalność P.B.O. Skobud sp. z o.o. to usługi ogólnobudowlane. Na liście  dokonań firmy znajduje się ponad 200 zrealizowanych inwestycji, m.in.:
- boisko sportowe Orlik w Chełmku, Milówce
- boisko i kort tenisowy Politechniki Krakowskiej
- zakład produkcyjny ES-System w Dobczycach
- stacja termicznej utylizacji osadów w Krakowie.
Inwestycje w trakcie realizacji to m.in.:
- Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
 Atutami firmy są: wysoka jakość wykonywanych usług, wykwalifikowana kadra inżynieryjna.

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA PRAC

Termin zakończenia budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przewidywany jest na luty 2010 r.

Dokumentacja fotograficzna z etapów budowy