Publikacje prasowe

Informacje, jakie ukazały się w prasie na temat Otwartych Terenów Rekreacji Dziecięcej w gminie Dobczyce:

w 2009 roku

Data wydania Gazeta Tytuł artykułu
2 czerwca 2009 Dziennik Polski "Podczas festynu w Dobczycach spełniały się wczoraj dziecięce marzenia"

w 2008 roku

Data wydania Gazeta Tytuł artykułu
3 czerwca 2008 Dziennik Polski "Rekreacja po dobczycku"
2 czerwca 2008 Polska Gazeta Krakowska "W Dobczycach ćwiczą na placach zabaw"
luty/marzec Miesięcznik Tapeta "W trosce o sprawność fizyczną dzieci i młodzieży"
8 lutego 2008 Dziennik Polski „Przeciw skoliozie i nie tylko”

w 2007 roku

Data wydania Gazeta Tytuł artykułu
Listopad - nr 11/2008 Nasza Gazeta „Teren rekreacji dziecięcej otwarty”
11 października 2007 Polska Gazeta Krakowska „Otwarte Tereny Rekreacji”
październik Goniec Myślenicki ”Ku uciesze maluchów”
18 września 2007 Dziennik Polski ”Dla maluchów w Brzączowicach”
15 września 2007 Dziennik Polski „Dla dzieci w Brzączowicach"
Sierpień - nr 8/2007 Nasza Gazeta „Otwarte Tereny Rekreacji Dziecięcej”
27 lipca 2007 Dziennik Polski „Tereny rekreacyjne wokół szkoły”
10 lipca 2007 Dziennik Polski „Moduły aktywności”
28 czerwca 2007 Polska Gazeta Krakowska „Będą place zabaw”
4 czerwca 2007 Polska Gazeta Krakowska „Place zabaw dla każdego”
Marzec 2007 Miesięcznik Tapeta „Grant przyznany na otwarte tereny rekreacji dziecięcej gminy Dobczyce”

FOLDERY

 

Kalendarze jednodzielne promujące projekt „Otwarte tereny rekreacji dziecięcej w gminie Dobczyce” i jego rezultaty

Nakład - 1 900 szt.

Kubki ze zdobieniem kolorową kalkomanią ceramiczną dookoła kubka. Kubki zostały przeznaczone na upominki dla uczestników imprez integracyjnych na otwartych terenach rekreacji dziecięcej w gminie Dobczyce w celu upowszechniania informacji o źródłach finansowania 
z Mechanizmu Finansowego EOG oraz dla uczestników Konferencji, która ma się odbyć w marcu – w załączeniu projekt,

Nakład - 1 030 szt.

W grudniu 2007 roku wydano w 2000 egz. folder „Otwarte Tereny Rekreacji Dziecięcej”, promujący Otwarte Tereny Rekreacji Dziecięcej w Brzączowicach, Dziekanowicach i Nowej Wsi oraz planowane inwestycje w Dobczycach, w Kornatce i Stadnikach.

W folderze znalazły się również informacje na temat badań przesiewowych wśród dzieci i młodzieży oraz planowanych zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Wykonawcą folderu było Wydawnictwo „Promo”. 

Folder został załączony do styczniowego wydania Miesięcznika Tapeta, który został rozdystrybuowany na terenie Gminy i Miasta Dobczyce w nakładzie 1700 egzemplarzy.

W marcu została wydana broszura pt.:"Pora na ruch - skorzystaj z Otwartych Terenów Rekreacji Dziecięcej".

Zawiera informacje na temat aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży. Jest to jedna z form profilaktyki wad postawy i przeciwdziałaniu apatii ruchowej naszego społeczeństwa.

Folder został rozdany na spotkaniach z r