Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kornatka

Rodzaj dofinansowania: 

  • PROW 2007-2013
  • PROW - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Okres finansowania: 

  • 2007-2013

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2012
Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kornatka

Zakończyły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kornatka. Umowa z firmą GAZ – INSTAL – BUD & Soleń, która wygrała przetarg, została podpisana 8 września 2011r. Projekt realizowany był w ramach działania “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 855 124 zł.

Budowa kanalizacji miała na celu przede wszystkim ochronę środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Kornatka i części Brzezowej, leżących w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Dobczyckiego, likwidacja źródeł zanieczyszczeń oraz odprowadzenie i oczyszczenie ścieków bytowych.

Z sieci kanalizacyjnej korzysta 119 gospodarstw domowych w tym instytucje  m.in. Szkoła Podstawowa, strażnica OSP i kościół w Kornatce. Łącznie z sieci korzysta ok 476 osób.

Zakres prac przy wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Kornatce i części miejscowości Brzezowa obejmuje:
- kanał PCV Ø 200 - o długości 7723 m,
- kanał PCV Ø 160 - o długości 1146,5 m
(przyłącza kanalizacyjne),
- rurociąg tłoczny PE Ø  63 o długości 405 m,
(rurociągi tłoczne z pompowni przydomowych),
- rurociąg tłoczny PE Ø 160 o długości 810 m,
(rurociągi tłoczne dla pompowni PS-1),
- pompownia ścieków PS-1 z infrastrukturą (drogą dojazdowa, przyłączem wodociągowym, ogrodzeniem, zagospodarowaniem terenu) oraz zasilaniem elektrycznym

Wykonawcą inwestycji jest  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GAZ – INSTAL – BUD & Soleń Zbigniew Smoleń oraz Wojciech Chojnacki.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kornatka
Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kornatka
Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kornatka
Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kornatka
Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kornatka
Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kornatka
Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kornatka
Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kornatka
Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kornatka