Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Rodzaj dofinansowania: 

  • Program Polska Cyfrowa 2014-2020
  • V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci.

Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu.

Dofinansowanie otrzymano na:

  • Sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem;
  • Ubezpieczenie sprzętu komputerowego;
  • Usługę zapewniającą dostęp do internetu.

Budżet i dofinansowanie:

Alokacja na projekt "Granty - PPGR" wynosi ponad 586 366 068 zł.

Środki otrzymane w ramach projektu "Granty - PPGR": 75 000,00 zł.

Pełny opis projektu:

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu