Cyfrowa Gmina

Rodzaj dofinansowania: 

  • Program Polska Cyfrowa 2014-2020
  • V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców.

Cyfrowa Gmina to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Budżet i dofinansowanie:

Gmina otrzymała dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Środki otrzymane w ramach projektu "Cyfrowa Gmina": 460 380,00 zł.

Pełny opis projektu:

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu