Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej

Rodzaj dofinansowania: 

  • MRPO
  • MRPO – działanie 4.3

Okres finansowania: 

  • 2007-2013

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2012
Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej

Opis projektu

Gmina Dobczyce zrealizowała projekt pn. „Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej w Dobczycach” MRPO.04.03.02-12-218/09.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie 1: Budowa drogi gminnej dojazdowej w Strefie Przemysłowej w Dobczycach.

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej i opadowej w Strefie Przemysłowej w Dobczycach

Zadanie 3: Drugostronne zasilanie miasta Dobczyce w wodę: Budowa wodociągu zasilającego Strefę

Zadanie 4: Budowa chodników i ścieżek rowerowych w Strefie Przemysłowej w Dobczycach

Zadanie 5: Przebudowa pobocza na chodnik w Strefie Przemysłowej na chodnik  -- Etap I Niezdów

Zadanie 6: Przebudowa drogi gminnej w Strefie Przemysłowej w Dobczycach -- ul. Towarowa

Zadanie 7: Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagielońskiej, Obwodowej i Towarowej w Dobczycach

Dodatkowo w czasie trwania projektu zostały wprowadzone zadania:

„Przebudowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Towarowej”

„Zabezpieczenie Strefy Przemysłowej przed napływem wód deszczowych” – kanalizacja ul. Obwodowej

Projekt o całkowitej wartości 10 607 186,04 zł otrzymał, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 4.3. którego celem jest „podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw/inwestycji”, dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 6 896 412,38 zł

Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej
Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej
Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej
Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej
Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej
Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej
Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej
Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej
Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej