Konferencja

W dniu 17 marca 2011 roku w Centrum Szkoleniowym „Góra Jałowcowa” odbędzie się konferencja dotycząca projektu: „Otwartych Terenów Rekreacji Dziecięcej w Gminie Dobczyce” (OTRD). Celem konferencji jest ukazanie przygotowania oraz przebiegu realizacji projektu OTRD w Gminie Dobczyce. Podczas konferencji odbędzie się prezentacja projektu pozostałym Beneficjentom Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego (EOG) z terenu  całej Polski. Zaproszeni goście będą mieli okazję obejrzeć powstałe place zabaw na terenie gminy Dobczyce oraz zapoznać się z działaniami miękkimi projektu, tj.: z zakresu profilaktyki wad postawy, szkolenia nauczycieli z zakresu wczesnego ich wykrywania, zajęcia pozalekcyjne i współzawodnictwo o charakterze sportowo-rekreacyjnym, a także imprezy o charakterze rekreacyjno-integracyjnym. 

Projekt ten uzyskał  dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ta bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru  Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Centrum Szkoleniowe "Jałowcowa Góra" w Dobczycach, Dobczyce ul. Jałowcowa 30

 

17 marca 2011 roku

 

14:30- 14:45 Otwarcie konferencji – Marcin Pawlak, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
14:45 – 15:00 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - Jadwiga Jaszczyk - Dyrektor Biura Do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
15:00 – 15:15 Otwarte tereny rekreacji dziecięcej w gminie Dobczyce – od projektu do realizacji - Marek Mitko - Koordynator Projektu, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
15:15 – 15:30   Rezultaty współpracy samorządów gminnego w Dobczycach i powiatowego w Myślenicach w ramach profilaktyki i promocji zdrowia przy udziale środków mechanizmu finansowego EOG - Małgorzata Bajer - Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach 
15:30 – 15:45   Prezentacja Programu EOG w gminie Karlino - Iwona Wysocka-Chudziak - Kierownik Referatu Sportu, Turystyki i Rekreacji w Urzędzie Miasta Karlino 
15:45 – 16:00   Przerwa kawowa

 

16:00 – 16:15   Prezentacja Projektu „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej” – Krzysztof Turek - Wójt Gminy Stare Babice
16:15 – 16:30   Doskonalenie placów zabaw w procesie inwestycyjnym - Leszek Piwowarczyk - Koordynator inwestycji, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
16:30 – 16:45  

Organizacja badań przesiewowych i zlecenie zajęć sportowych - Celina Bosek -  Inspektor ds. sportu, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Prezentacja wyników badań przesiewowych - lek. med. Paweł Ślęczka

16:45 – 17:00   Doświadczenia UKS Dobczyce w realizacji działań projektu - zajęcia sportowe dla dzieci  - Waldemar Kopp - UKS Dobczyce
17:00 – 17:15   Imprezy okolicznościowe, jako narzędzie promocji projektu – Magda Gaweł, Inspektor ds. promocji, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Koordynacja: 
Zespół ds. Promocji Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, mgawel@dobczyce.pl, tel. +48 12 37-21 793.

 

 

 

 

Projekt „Otwarte tereny rekreacji dziecięcej w gminie Dobczyce” realizowany jest dzięki  wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię  poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism