Stabilizacja osuwiska przy cmentarzu Jeleniec w Dobczycach

Rodzaj dofinansowania: 

  • Inne dofinansowanie

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2010

Osuwisko na Jeleńcu będzie zabezpieczone do 20 grudnia 2010 roku

Prace przy zabezpieczeniu osuwiska przy Cmentarzu "Jeleniec" w Dobczycach rozpoczęły się 15 listopada 2010 roku. Osuwisko na Jeleńcu, które pojawiło się po majowych intensywnych opadach, zostanie ustabilizowane i zabezpieczone  do 20 grudnia tego roku. Dotrzymanie tego terminu, jak informuje wykonawca, uzależnione będzie także od aury. Umowa z wykonawcą prac, wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczone, została podpisana 14 października 2010 roku.

 Wartość prac wyniesie prawie 1 mln 300 tys. zł i zostanie w całości pokryta z dotacji z budżetu państwa. Gmina wydała na opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 42 212 zł.

We wtorek, 19 października, w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, odbyło się spotkanie z właścicielami grobów, które znajdują się bezpośrednim sąsiedztwie osuwiska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gminy, a także wykonawca oraz projektant. Właścicielom został zaprezentowany sposób, w jaki zostanie ustabilizowane i zabezpieczone osuwisko oraz przedstawiony harmonogram prac zabezpieczających. Wykonawca zapewnił, że prace rozpoczną się po 1 listopada – ma to związek z tym, że mieszkańcy i właściciele grobów przychodzą na groby bliskich, porządkują je. Wykonawca chce uniknąć ewentualnych niedogodności, które będą wynikać z wszelkich prowadzonych robót.
Atmosfera na spotkaniu była pełna zrozumienia ze strony zebranych. Zaproponowane rozwiązania zyskały akceptację osób, których rodzinne groby znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie osuwiska.

Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy od powstania osuwiska przez zabezpieczenie i prace nad przygotowaniem.

 

Lp. Wydarzenia Data
1 Powstanie osuwiska 15.05-16.05.2010 r.
2 Zabezpieczenie osuwiska folią 17.05.2010 r.
3 Weryfikacja strat przez Wojewódzką Komisję  ds. weryfikacji i szacunku strat w infrastrukturze 14.06.2010 r.
4 Opracowanie Karty rejestracji osuwiska 25.06.2010 r.
5 Wystąpienie o opinię i finansowanie zadania z budżetu państwa do Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego
Realizację Projektu „ Osłona Przeciwosuwiskowa
14.07.2010 r.
6 Pozytywna opinia Zespołu i wniosek do MSWiA  o zabezpieczenie środków finansowych  z budżetu państwa na realizację zadania 03.08.2010 r.
7 Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Geologicznym w Krakowie na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska    04.08.2010 r.
8 Opracowanie projektu prac geologicznych i jego zatwierdzenie przez  Starostę Myślenickiego 23.08.2010 r.
9 Przeprowadzenie badań geologicznych  osuwiska w terenie 07.09.-11.09.2010 r.
10 Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 23.09.2010 r.
11 Przyjęcie bez zastrzeżeń dokumentacji przez Starostę Myślenickiego 30.09.2010 r.
12 Ogłoszenie przetargu na zabezpieczenie osuwiska 23.09.2010 r.
13 Otwarcie ofert przetargowych 07.10.2010 r.
14 Promesa  z MSWiA na finansowanie – dotację z budżetu państwa   prac zabezpieczających  osuwisko 08.10.2010 r.
15 Rozstrzygnięcie przetargu na zabezpieczenie osuwiska 12.10.2010 r.
16 Podpisanie umowy z Wykonawca robót zabezpieczających 14.10.2010 r.

 

Stabilizacja osuwiska przy cmentarzu Jeleniec w DobczycachStabilizacja osuwiska przy cmentarzu Jeleniec w Dobczycach
Stabilizacja osuwiska przy cmentarzu Jeleniec w Dobczycach
Stabilizacja osuwiska przy cmentarzu Jeleniec w Dobczycach
Stabilizacja osuwiska przy cmentarzu Jeleniec w Dobczycach
Stabilizacja osuwiska przy cmentarzu Jeleniec w Dobczycach
Stabilizacja osuwiska przy cmentarzu Jeleniec w Dobczycach
Stabilizacja osuwiska przy cmentarzu Jeleniec w Dobczycach