Remont drogi gminnej nr K 540108 w Niezdowie

Rodzaj dofinansowania: 

  • Inne dofinansowanie

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2013
Remont drogi gminnej nr K 540108 w Niezdowie

Remont drogi gminnej Nr K 540108 w Niezdowie przez Wieś w km 0+600 – 0+780 zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2010 r. - na wykonanie robót budowlanych wydatkowano kwotę w wysokości 72 904,81 zł.

Remont drogi gminnej Nr K 540108 w Niezdowie przez Wieś w km 0+600 – 0+780 zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2010 r. - na wykonanie robót budowlanych wydatkowano kwotę w wysokości 72 904,81 zł. Na to zadanie Gmina otrzymała dotację z Budżetu Państwa (z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) w wysokości   72 904,00

Remont drogi gminnej nr K 540108 w Niezdowie
Remont drogi gminnej nr K 540108 w Niezdowie
Remont drogi gminnej nr K 540108 w Niezdowie