Modernizacja płyty boiska sportowego przy OSP w Skrzynce

Rodzaj dofinansowania: 

  • Inne dofinansowanie

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2017
modernizacja boiska w Skrzynce

Modernizacja płyty boiska sportowego przy OSP w Skrzynce

Zmodernizowano i 18 lipca oddano do użytku boisko wielofunkcyjne położone przy budynku remizy OSP w Skrzynce. Asfaltowa nawierzchnia została zastąpiona bezpieczną nawierzchnią poliuretanową, spełniające unijne normy jakości i bezpieczeństwa.

Modernizacja płyty boiska sportowego przy OSP w Skrzynce

Zmodernizowano i 18 lipca oddano do użytku boisko wielofunkcyjne położone przy budynku remizy OSP w Skrzynce. Asfaltowa nawierzchnia została zastąpiona bezpieczną nawierzchnią poliuretanową, spełniające unijne normy jakości i bezpieczeństwa.

Wykonawca: firma „TOP-SPORT” Jan Pietraszko z Bielska-Białej, która prowadziła prace od 1 czerwca do 12 lipca 2017 roku.

Koszt wszystkich robót, wraz z wymalowaniem linii do koszykówki i piłki ręcznej, położeniem kostki i remontem ogrodzenia wyniósł 71 123,61 zł.

modernizacja boiska
modernizacja boiska
modernizacja boiska