Dokumentacja fotograficzna - Stojowice

Przebieg prac "Wzmocnienie roli centrum Stojowic jako przestrzeni spotkań i rekreacji"

Galeria: