Dobczyce, średniowieczne mury miejskie: prace ratunkowe, budowlano-konserwatorskie – etap II

Trwa remont przy odtworzeniu fragmentu zabytkowych murów, którego celem jest zachowanie reliktów średniowiecznych murów miejskich w Dobczycach. Obiekt figuruje w rejestrze zabytków pod numerem: A-435.

Wykonawca: Firmą Budowlaną J. Kasperczyk Spółka Jawna

Termin wykonania: listopad 2010 r.

Koszt wykonania: 714 681,36 zł brutto

Wkład własny: 214 681,36 zł

Dofinansowanie:

 300 000 zł brutto - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program: Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 1 „Ochrona zabytków”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

 200 000 zł brutto - Województwo Małopolskie, "Pomoc finansowa na rzecz Miasta i Gminy Dobczyce z okazji obchodów 700-lecia lokacji Miasta"

Inwestycja dofinansowana ze środków Województwa Małopolskiego