Wykonanie stropu nad salą widowiskową oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Stadnikach

Rodzaj dofinansowania: 

  • Bez dofinansowania

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji
Modernizacja Domu Ludowego w Stadnikach

W Stadnikach prowadzone są prace nad wykonaniem stropu nad salą widowiskową oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego. W ramach inwestycji prowadzone będą roboty rozbiórkowe, montaż stropu nad salą widowiskową, wykonana zostanie nowa więźba dachowa, a dach pokryty zostanie blachą dachówkową.

Jest to bardzo ważna inwestycja dla całej społeczności wsi Stadniki, Dom Ludowy stanowi bowiem centrum aktywności społecznej i kulturalnej, a zarazem sprzyja integracji mieszkańców.

Koszt robót - wykonanie stropu nad salą widowiskową oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Stadnikach : 303 702,47 zł.

Wartość zakupionych w 2017 roku materiałów na pokrycie dachu: 33 913,89 zł.

 

Modernizacja Domu Ludowego w Stadnikach
Modernizacja Domu Ludowego w Stadnikach
Modernizacja Domu Ludowego w Stadnikach
Modernizacja Domu Ludowego w Stadnikach
Modernizacja Domu Ludowego w Stadnikach
Modernizacja Domu Ludowego w Stadnikach