Wykonanie stropu nad salą widowiskową oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Stadnikach

Rodzaj dofinansowania: 

  • Bez dofinansowania

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji
Dom Ludowy w Stadnikach

W Stadnikach prowadzone są prace nad wykonaniem stropu nad salą widowiskową oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego. W ramach inwestycji prowadzone będą roboty rozbiórkowe, montaż stropu nad salą widowiskową, wykonana zostanie nowa więźba dachowa, a dach pokryty zostanie blachą dachówkową.

Jest to bardzo ważna nwestycja dal całej społeczności wsi Stadniki, Dom Ludowy stanowi bowiem centrum aktywności społecznej i kulturalnej, a zarazem sprzyja integracji mieszkańców.