Modernizacja drogi w Brzezowej

Rodzaj dofinansowania: 

  • Bez dofinansowania

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2018
Brzezowa

W Brzezowej zmodernizowana została droga odbiegająca od drogi powiatowej w kierunku zalewu. Do tej pory szutrowa nawierzchnia zastąpiona została na odcinku prawie 300 m nawierzchnią asfaltową. Wykonane zostało odwodnienie, a rów umocniono. Koszt modernizacji drogi to 122 439,53 zł.

W Brzezowej zmodernizowana została droga odbiegająca od drogi powiatowej w kierunku zalewu. Do tej pory szutrowa nawierzchnia zastąpiona została na odcinku prawie 300 m nawierzchnią asfaltową. Wykonane zostało odwodnienie, a rów umocniono. Koszt modernizacji drogi to 122 439,53 zł.

modernizacja drogi w Brzezowej
modernizacja drogi w Brzezowej
modernizacja drogi w Brzezowej
modernizacja drogi w Brzezowej