Budowa przepustu na cieku wodnym "Węgielnica" przy ul. Budowlanych

Rodzaj dofinansowania: 

  • Bez dofinansowania

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2016
Budowa przepustu na cieku wodnym "Węgielnica" przy ul. Budowlanych

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta Dobczyce poprzez przebudowę przepustu na cieku wodnym "Węgielnica" w ciągu ul. Budowlanych w miejscowości Dobczyce

Decyzją Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Pawła Machnickiego z dnia 21.04.2015 r. zostało utworzone nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta Dobczyce poprzez przebudowę przepustu na cieku wodnym "Węgielnica" w ciągu ul. Budowlanych w miejscowości Dobczyce”.

Pierwszym etapem realizacji w/w zadania będzie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji (najwcześniej w z początkiem lipca 2015 r.) jeszcze w tym roku rozpoczną się prace budowlane związane z przebudową przepustu, który pozwoli na większy i szybszy przepływ wody. Tym samym zminimalizuje się ryzyko podtapiania lub zalewania budynków mieszkańców przy ul. Mostowej przy występujących większych opadach. Przepustowość zostanie dostosowana do maksymalnej ilości wody, jaka może się pojawić w cieku wodnym „Węgielnica”, biorąc pod uwagę warunki ekstremalne.

przepust na Węgielnicy - 06.03.2016
przepust na Węgielnicy - 06.03.2016
przepust na Węgielnicy - 06.03.2016
przepust na Węgielnicy - 21.02.2016
przepust na Węgielnicy - 21.02.2016
przepust na Węgielnicy - 21.02.2016
przepust na Węgielnicy - 10.02.2016
przepust na Węgielnicy - 10.02.2016
przepust na Węgielnicy - 10.02.2016
przepust na Węgielnicy - 10.02.2016
przepust na Węgielnicy - 10.02.2016
przepust na Węgielnicy - 10.02.2016
przepust na Węgielnicy - 30.01.2016
przepust na Węgielnicy - 30.01.2016
przepust na Węgielnicy - 30.01.2016
przepust na Węgielnicy - 30.01.2016
przepust na Węgielnicy - 30.01.2016
przepust na Węgielnicy - 30.01.2016