Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzączowice – Górki i Stojowice

Rodzaj dofinansowania: 

  • Bez dofinansowania

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2015
KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOŚCIACH BRZĄCZOWICE – GÓRKI I STOJOWICE

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzączowice – Górki i Stojowice jest jednym z ostatnich etapów całego projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego”.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzączowice – Górki i Stojowice jest jednym z ostatnich etapów całego projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego”. Prace wykonuje EKOINSTAL Sp. z o.o., 34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Przemysłowa 8. Wartość kontraktu to kwota 9 891 565,07 zł brutto w tym dostawa sprzętu niezbędnego do utrzymania wybudowanej kanalizacji w ramach całego projektu to koszt 2 760 944,52 zł brutto.

W ramach tego zadania tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzączowice – Górki i Stojowice” zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości 15,7 km oraz powstanie 7 pompowni sieciowych wraz infrastrukturą (m.in. zasilanie energetyczne, ogrodzenie, droga dojazdowa, podjazd z placem dla obsługi technicznej wykonany z kostki brukowej). Wybudowana kanalizacja umożliwi podłączenie 154 budynków.

 

SIERPIEŃ 2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzączowice – Górki i Stojowice
SIERPIEŃ 2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzączowice – Górki i Stojowice
SIERPIEŃ 2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzączowice – Górki i Stojowice
SIERPIEŃ 2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzączowice – Górki i Stojowice
SIERPIEŃ 2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzączowice – Górki i Stojowice
SIERPIEŃ 2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzączowice – Górki i Stojowice