Modernizacja - remont drogi gminnej nr 540026K ul. Podgórska w Dobczycach w km 0+016 – 0+235

Rodzaj dofinansowania: 

  • Bez dofinansowania

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji
ulica Podgórska

Modernizacja - remont drogi gminnej nr 540026K ul. Podgórska w Dobczycach w km 0+016 – 0+235

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w dniu 10.05.2017r została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie robót drogowych związanych z modernizacją ulicy Podgórskiej.

Modernizacja - remont drogi gminnej nr 540026K ul. Podgórska w Dobczycach w km 0+016 – 0+235

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w dniu 10.05.2017r została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie robót drogowych związanych z modernizacją ulicy Podgórskiej.

Wykonawca robót : POL- BRUK Pietrzak Spółka Jawna ul. Słowackiego 12/39, 32- 400 Myślenice.

Kwota za wykonanie robót drogowych: 156 059,87 zł.

Planowany termin zakończenia robót: 30.06.2017r.

Remont ulicy Podgórskiej
Remont ulicy Podgórskiej
Remont ulicy Podgórskiej
Remont ulicy Podgórskiej
Remont ulicy Podgórskiej
Remont ulicy Podgórskiej
Remont ulicy Podgórskiej