Złóż wniosek o nagrodę i stypendium sportowe

Nagrody i stypendia w dziedzinie sportu

Aktywni sportowcy, trenerzy, kluby i stowarzyszenia sportowe! Informujemy, że do 10 stycznia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody burmistrza oraz stypendium w dziedzinie sportu.

Możecie pochwalić się nieprzeciętnymi osiągnięciami sportowymi lub znacie osoby, które wyróżniają się w tym zakresie i są mieszkańcami Gminy Dobczyce lub reprezentują jeden z klubów sportowych lub stowarzyszenie sportowe działające na terenie Gminy Dobczyce? Zachęcamy do zgłaszania się do Biura Promocji Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce do 10 stycznia 2019 r.. Zasady składania wniosków reguluje uchwała nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011 r. (załącznik na dole strony).

Przypominamy, że z stypendium sportowe przyznawane jest na pisemny wniosek:

  • zawodnika,
  • trenera,
  • klubu sportowego zawodnika lub trenera,
  • Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Dobczycach,
  • właściwego polskiego związku sportowego lub okręgowego związku sportowego.

O nagrodę w dziedzinie sportu wnioskować może:

  • klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe zawodnika, trenera lub osoby wyróżniającej się osiągnieciami w działalności sportowej,
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Dobczycach,
  • właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy.

Prosimy również o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym (w załączniku).