W poniedziałek mija termin składania wniosków o nagrodę i stypendium sportowe

ilustracja przedstawia logo gminy oraz zdjęcia dyscyplin sportowych na środku widnieje tekst stypendia sportowe i nagrody w dziedzinie sportu a poniżej jest tekst złóż wniosek i sięgnij po nagrodę

Aktywni sportowcy, zawodnicy, trenerzy, kluby i stowarzyszenia sportowe przypominamy, że jeszcze dziś i w poniedziałek można złożyć wniosek o stypendium sportowe oraz nagrodę burmistrza w dziedzinie sportu. Termin składania wniosków mija 10 stycznia 2022 r. a w dniu 7 stycznia Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach będzie nieczynny.

Jeżeli wyróżniasz się wysokimi wynikami w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym i jesteś mieszkańcem Gminy Dobczyce lub reprezentujesz klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe mające siedzibę i działające na terenie naszej gminy zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium sportowe lub nagrodę w dziedzinie sportu.

Przypominamy, że z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego wystąpić może:

  • zawodnik,
  • trener,
  • klub sportowy zawodnika lub trenera,
  • Miejsko-Gminna Rada Sportu,
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Dobczycach,
  • właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy.

Z kolei o przyznanie nagrody w dziedzinie sportu wnioskować może:

  • klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe zawodnika, trenera lub osoby wyróżniającej się wysokimi osiągnięciamiw działalności sportowej,
  • Miejsko-Gminna Rada Sportu,
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Dobczycach,
  • właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy.

Zasady składania wniosków reguluje Uchwała nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011 r. (załącznik na dole strony).

Prosimy również o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym (w załączniku).